Ubezpieczenie

PRZEZORNY ZAWSZE UBEZPIECZONY!

Nigdy nie unikamy rozwiązywania spraw dotyczących szkód powstałych w transporcie!

Dzięki posiadanemu Ubezpieczeniu OC przewoźnika umownego w ruchy międzynarodowym i krajowym, przejmujemy na siebie odpowiedzialność cywilną jako przewoźnik drogowy na zasadach wynikających z Konwencji CMR lub prawa przewozowego.

Pełen zakres naszego ubezpieczenia obejmuje:
transport w ruchu krajowym i międzynarodowym (przewoźnik umowny)
wysyłanie i odbiór przesyłek
usługę organizacji przewozu
doradztwo w zakresie warunków przewozu
załadunek, wyładunek oraz magazynowanie towaru związane z procesem transportowym
przygotowanie dokumentacji przewozowej